hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

Územný plán obce Osturňa

Územný plán obce Osturňa spracovalo architektonické štúdio ADM - Ing.arch. Dušan Marek v rokoch 2012-2013.

Platný územný plán obce po zákonom prerokovaní bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 28. 02. 2012, uznesením č. 17/2012. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2012 zo dňa 29. 02. 2012 s účinnosťou od  01. 04. 2012.

DOKUMENTY ÚPN-O

 1. Širšie vzťahy (pdf, 3,2 MB)
 2. Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia (pdf, 7,9 MB)
 3. Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami ÚSES (pdf, 7,4 MB)
 4. a-Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia (pdf, 4,9 MB)
 5. b-Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia (jpg, 1,3 MB)
 6. Návrh verejného technického vybavenia (pdf, 5,9 MB)
 7. Vyhodnotenie záberov PP a LP na nepoľnohospodárske účely (pdf, 2,7 MB)
 8. Navrh verejnoprospešných stavieb (pdf, 6,4 MB)

ÚPN-O Osturňa - sprievodná správa

Príloha I - Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely (pdf; 0,3 MB)

Príloha II - Záväzná časť územného plánu obce (pdf, 0,5 MB)

ZaD č. 1 ÚPN- O

 1. Sprievodná správa                                                                                                               2. Komplexný urbanistický návrh KU ZaD1                                                                           3. Komplexný urbanistický návrh KU ZaD1 2n                                                                      4. Komplexný urbanistický návrh ZU ZaD1 4b                                                                             5. Komplexný urbanistický návrh ZU ZaD1 4bn                                                                    6. Návrh VPS ZaD1  7                                                                                                             7. Návrh VPS ZaD1 7n

ZaD č. 2 ÚPN-O

 1. Sprievodná správa ZaD2
 2. Záväzná časť UPN-O Osturňa ZaD2
 3. Komplexný urbanistický návrh - 2a, 2an, 2b, 2bn, 4legenda4a1, 4a1n, 4a2, 4a2n, 4a3, 4a3n, 4b1, 4b1n, 4b2, 4b2n, 4b3, 4b3n,
 4. Návrh verejného technického vybavenia - 5, 5n
 5. Vyhodnotenie záberov - 6legenda, 6a, 6an6b, 6bn6c, 6cn, 6d, 6dn
 6. Návrh VPS - 7, 7n

 

Oznámenie o zverejnení ZaD č. 2 ÚPO Osturňa a pozvanie na verejné prerokovanie

Informácia pre verejnosť 

 1. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu obce Osturňa
 2. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Osturňa, oznámenie o strategickom dokumente

 

ZaD č. 3 ÚPN-O

 1. Sprievodná správa ZaD3
 2. Záväzná časť ÚPN-O Osturňa ZaD3
 3. Komplexný urbanistickýnávrh - 2a, 2an, 4a1, 4a1n
 4. Návrh verejného technického vybavenia - 5, 5n
 5. Vyhodnotenie záberov - 6a, 6an
 6. Návrh VPS - 7, 7n

Informácia pre verejnosť

 1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Osturňa, oznámenie o strategickom  dokumente
predchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu