hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Infrormácia o elektronickej adrese o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Informácia pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov 

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR 2024 v obci Osturňa

Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2023 v obci Osturňa

Informácia pre voliča

Referendum  - 21. január 2023

Informácia o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum konaného dňa 21. januára 2023 

Informácia o elektronickej adrese

Informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejnenie tefonického kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov pre špeciálne hlasovanie

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený OSK

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený OSO

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Osturni

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Osturňa

Oznam o doručovaní kandidátnych listín

Informácia o elektronickej adrese

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa do miestnej volebnej komisie v Osturni

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NRSR 2020 v obci Osturňa

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR 2020

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Osturni pre voľby do NRSR 2020 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Informácia pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácia pre voliča - voľby prezidenta Slovenskej republiky

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Oznam - doručovanie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Osturni

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10. novembra 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

predchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu