Kontakt

Správca farnosti Osturňa: Mgr. Miroslav Demjanovič

Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

              Osturňa č. 154

              059 79 Osturňa

Telefón: 052/48 94126

Mob.: 0911 253 027