Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov