Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NRSR 2020 v obci Osturňa

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR 2020

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Osturni pre voľby do NRSR 2020 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Informácia pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019

Informácia o elektronickej adrese na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácia pre voliča - voľby prezidenta Slovenskej republiky

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Oznam - doručovanie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Osturni

Informácia o elektronickej adrese na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10. novembra 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí