Rozpočet

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2019 - 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Osturňa na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2017 - 2019