Počet obyvateľstva

Počet obyvateľov : 327 (k 1.1.2012)
Počet obyvateľov: 322 (k 1.1.2013)
Počet obyvateľov: 309 (k 1.1.2014)
Počet obyvateľov: 303 (k 1.1.2015)